Sophie HONG
History 2018
 • 2003.台北文建會『創意產業之交流與對話-台灣文化創意產業案例介紹』論壇

           

  華山文創園區

   

           

           

   

   

                                          

                                      

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.3.13- 3.16 巴黎 Atmosphere d'Hiver Collection Automne 秋冬系列服裝展

   

           

           

   

   

                                          

                                      

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.06.09 南投中寮鄉染布工作坊教學 

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.6.27 潔兮舞團十週年演出『初心-幽。玄。意。動 』 舞台服裝設計

       

                                       

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.07.30 台北第一屆『亞太流行文化節』國際流行設計師評審

   

       

                                                      

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.7.7 公視五週年文學戲劇『赴宴』 宣傳照服裝設計   

   

             

  導演  王小隸               

  主演  藍正龍

           竇智孔                       

           馬志祥

           周幼婷

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.7.21-10.31 台北中華三菱汽車Global Lancer 創意大師-奧利佛.布雷抵台『世紀大師彩繪嘉年華』

                  

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.08.09-08.24 第一屆台北縣三峽藍染節『 妙韻藍染-流行生活原創展 』               

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.08.31  林曉培演唱會服裝造型設計製作               

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.9.5  紡拓會時裝設計競賽評審委員       

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.9.26   台北美僑協會 American Club In China Fashion show

         

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.9.30-10.02   紐約 - Fashion Coterie 春夏系列服裝展

         

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.10.10-10.13   巴黎 - Atmosphere d'Hiver Collection 秋冬系列服裝展 

         

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.10.16 OSIM & 鞏俐癌症病童慈善義賣會 -  跨界合作

         

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.11.08-11.23  第一屆「台灣創意設計博覽會」華山藝文特區

         

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003.12.19 台北文創產業發展計畫『2003 Taiwan衣party 時尚風格』

   

  台博館站前廣場

         

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png
 • 2003. 法國巴黎服裝博物館 Musemée de la Mode et du Costume

   

  與藝術家李小鏡共同創作(影像+設計)攝影作品典藏       

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2003-01.png