Sophie HONG
History 2018
 • 2013.實踐大學台北校區親善校服製作

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2013-01.png
 • 2013.05.26 心心南管樂坊-金門國家公園百鳥歸巢入翟山 水與樂的旋律

   

  藝術總監 / 王心心

   

  導演 / 吳素君 

   

  製作人 / 盧健英

   

  服裝設計 / 洪麗芬              

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2013-01.png
 • 2013.11.15 電影 『巴黎御膳房』

   

  服裝提供 / 洪麗芬

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2013-01.png
 • 2013.11.21 第四屆台灣國際文化創意博覽會參展                     

                         

  參展作品-大地之愛

   

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2013-01.png
 • 2013.11.29 野草舞蹈聚落-兩個身體      

   

  藝術總監 / 吳建緯

   

  編舞&表演 / 吳建緯 邢亮

   

  舞台設計 / 陳威光

   

  燈光設計 / 張廷仲

   

  服裝設計 / 洪麗芬

   

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2013-01.png