Sophie HONG
History 2018
 • 2009. 台北實踐大學 鼓藝薪傳代表隊隊服設計製作

   

           

           

   

   

                                          

                                      

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2009-01.png
 • 2009.  國立故宮博物院 禮品部及餐廳冬夏兩季形象制服設計

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2009-01.png
 • 2009.04.05-05.10  Nature indigo in Taiwan 台灣藍染新時尚 特展

                                 

  臺中市葫蘆墩文化中心

                                       

   

                      

                           

   

                              

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2009-01.png
 • 2010.4月 高雄實踐大學文化代表隊及服務代表隊 制服設計製作

   

                            

   

                                   

                         

                                                          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2009-01.png
 • 2009.08.28-08.30  Taipei IN Style 台北魅力國際服裝服飾品牌展

   

                    

                                      

   

   

   

                            

   

                                   

                         

                                                          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2009-01.png
 • 2009.09.23 「民族風,兩岸情」兩岸交流- 實踐大學校友 服裝表演                                 

   

                                         

   

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2009-01.png
 • 2009.10.02-10.18 台灣設計博覽會『本質』- 台中創意文化園區 

   

   

                                       

                        

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2009-01.png
 • 2009.10.05-10.13 瑞典 「Taiwan Eco-Fashion Fair台灣綠色時尚創新展                 

   

   

   

   

         

   

                  

   

   

                           

   

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2009-01.png
 • 2009.11.21 第九屆「中華茶藝獎泡茶比賽」評審

   

                  

                   

   

   

   

   

         

   

                  

   

   

                           

   

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2009-01.png
 • 2009.11.26- 11.29 第四屆北京國際文化創意博覽會「故宮文化時尚創意秀」

                  

                   

   

   

   

   

         

   

                  

   

   

                           

   

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2009-01.png
 • 2009.12.16-12.20 台原偶戲館『淚痣圖』-服裝設計

                  

                   

   

   

   

   

         

   

                  

   

   

                           

   

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2009-01.png